เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูล
  เลือกชั้นข้อมูล
  เพิ่มข้อมูลเชิงพื้นที่
  แก้ไขข้อมูลเชิงพื้นที่
  แก้ไขรูปร่างเชิงพื้นที่
  Sign-In
  Sign-Out

  พิมพ์แผนที่
  ตัวเลือก :
  ชื่อแผนที่ :
  รายละเอียด
  แผนที่ :
  ค่ากระดาษ :
  ตารางกริด :
  ระยะตารางกริด :
  ระบบพิกัดกริด :
  มาตราส่วน
  จำนวนแนวตั้ง :
  จำนวนแนวนอน :
  มาตราส่วน 1 :
  จัดพิมพ์ตาม :
  กราฟ
  • กราฟแท่งแสดงจำนวนประชากรชาย-หญิง
  • กราฟวงกลมแสดงจำนวนประชากรชาย-หญิง
  • กราฟความหนาแน่นคอนโด
  • Markers Cluster Bank
  เครื่องมือวัด/แปลงค่าพิกัด
  • วัดพื้นที่
  • วัดระยะทาง
  จัดการ/Setting
  • จัดการผู้ใช้
  • จัดการกลุ่มผู้ใช้
  ชื่อ-นามสกุล ชื่อผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ หน่วยงาน Email ตัวเลือก
  ชื่อกลุ่มผู้ใช้ คำอธิบาย วันที่สร้าง สร้างโดย ตัวเลือก
  เพิ่มผู้ใช้
  First Name :
  Last Name :
  Email :
  Phone :
  หน่วยงาน/องค์กร :
  UserName :
  Password :
  Users Group :
  บันทึก
  Register / ลงทะเบียน
  Password :
  Confirm Password :
  ลงทะเบียน
  เพิ่มกลุ่มผู้ใช้
  ชื่อกลุ่มผู้ใช้ :
  หมายเหตุ :
  บันทึก
  จัดการสิทธิ์ผู้ใช้ กลุ่ม :
  ตั้งค่าเมนูจัดการชั้นข้อมูล :
    จัดการชั้นข้อมูล Layer   จัดการชั้นข้อมูลฐาน Basemap
  ตั้งค่าชั้นข้อมูล :
  Layer Name/ชื่อชั้นข้อมูล View/ดู Add/เพิ่ม Edit/แก้ไข Delete/ลบ All/ทั้งหมด
  ชั้นข้อมูลแผนที่
  จัดการชั้นข้อมูลแผนที่
  กลุ่มข้อมูล ชื่อชั้นข้อมูล ประเภทชั้นข้อมูล ข้อมูล DB รูปแบบ ตัวเลือก
  ฟอร์มจัดการกลุ่มชั้นข้อมูล
  ชื่อกลุ่มชั้นข้อมูล :
  คำอธิบาย :
  บันทึก
  ฟอร์มจัดการชั้นข้อมูล
  ชื่อกลุ่มชั้นข้อมูล :
  ชื่อชั้นข้อมูล :
  ประเภท WMS :
  URL WMS :
  ข้อมูล DB :
  ตำแหน่งข้อมูล :
  Level :
  ประเภทรูป :
  Width :
  Height :
  Cache :
  บันทึก
  แผนที่ฐาน
   • NuMAP3
   • google standard
   • google map
   • google terrain
   • google terrain only
   • google satellite
   • google hybrid
   • google roads only
   • bing map
  จัดการข้อมูลแผนที่ฐาน
  กลุ่มแผนที่ฐาน ชื่อแผนที่ฐาน Layer ID ค่าเริ่มต้น รูปแบบไฟล์ ตัวเลือก
  ฟอร์มจัดการกลุ่มข้อมูลแผนที่ฐาน
  ชื่อกลุ่มแผนที่ฐาน :
  คำอธิบาย :
  บันทึก
  ฟอร์มจัดการชั้นข้อมูล
  ชื่อกลุ่มชั้นข้อมูล :
  ชื่อชั้นข้อมูล :
  Layer ID :
  ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น :
  แหล่งที่มา :
  URL :
  บันทึก
  แสดงข้อมูล
  • ชั้นข้อมูล : สถานที่สำคัญ
  • คอลัมน์ ข้อมูล
   รหัส 1
   ชื่อ waking street
   รายละเอียด ถนนคนเดิน
  • ชั้นข้อมูล : ถนน ตรอก ซอย
  • คอลัมน์ ข้อมูล
   รหัส
   ชื่อ
   รายละเอียด 55555
  • ชั้นข้อมูล : แขวง/ตำบล
  • คอลัมน์ ข้อมูล
   รหัส
   ชื่อ
   รายละเอียด
  • ชั้นข้อมูล : เขต/อำเภอ
  • คอลัมน์ ข้อมูล
   รหัส
   ชื่อ
   รายละเอียด
  • ชั้นข้อมูล : จังหวัด
  • คอลัมน์ ข้อมูล
   รหัส
   ชื่อ
   รายละเอียด
  ฟอร์มจัดการข้อมูลพื้นที่ปิด
  ชื่อไทย :
  ชื่ออังกฤษ :
  ฟอร์มจัดการข้อมูลเชิงเส้น
  ชื่อไทย :
  ชื่ออังกฤษ :
  ฟอร์มจัดการข้อมูลจุด
  ชื่อไทย :
  ชื่ออังกฤษ :